El llenguatge plàstic i la recerca

En el marc del Projecte “Ments curioses”, els dies 3 i 11 de novembre, en els locals del CRP de Gràcia s’ha realitzat l’activitat de formació “El llenguatge plàstic i la recerca”, a càrrec del professor Dimas Fàbregas

Durant les sessions s’ha plantejat l’educació artística a l’escola de manera interdisciplinar i com un procés de descoberta, documentació, reflexió i creació. També s’ha vist com la competència comunicativa de l’àrea visual i plàstica permet fer lectures i propostes vinculades a les altres àrees curriculars. S’ha treballat doncs, l’educació artística de manera interdisciplinar i transversal, entenent fonamentalment el procés creatiu com un procés de recerca, documentació reflexió i creació.

Material presentat

 

 

Mostra de Recerca

Mostra de Recerca

Consultoria de Recerca

Consultoria de Recerca

Consorci

Consorci