Materials generats a les activitats de formació

 

A càrrec de: Guido Ramellini Associació de professors i mestres de matemàtiques i Associació MMACA i Pura Fornals ABEAM. Associació de Barcelona per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i Associació MMACA.

  • Treball cooperatiu i recerca

Ments curioses ha apostat pel treball cooperatiu com una de les metodologies de treball que afavoreixen la recerca

Curs 2008-2009. Mariona Corcelles. 

Curs 2009-2010. Maite Oller

Dos exemples:

Dels mètodes cooperatius a la xarxa cooperativa de l’aula. 

Cooperació a l’aula de l’Escola Riera de Ribes. 

 

Mostra de Recerca

Mostra de Recerca

Consultoria de Recerca

Consultoria de Recerca

Consorci

Consorci