Monogràfics de revistes

Perspectiva Escolar.  Setembre 2010. Número 347

Monogràfic: L’art, una oportunitat per aprendre

– De la idea a la creació. Dimas Fabregas

– Llum, color i so. Anna Sala, Núria Matas i Rosa Canals

– L’educació artística a La Riera de Ribes. Lola Sánchez i Mercè Blanch

– Les papallones. Una aproximació a la simetria a través de l’educació artística. Carme Roma

– Els artistes a les escoles. Mila Torres

– Educar des de la complexitat de l’art. Lluís Vallvé

– Bibliografia complementària. Biblioteca Rosa Sensat