Qui som?

A partir del curs 2012-2013 Ments Curioses. Recerca 0-18 aplega el treball conjunt que, en relació a l’impuls a la recerca, realitzen el Consorci d’Educació de Barcelona, els Centres de Recursos Pedagògics de la ciutat i el Projecte  Ments Curioses. Recerca 0-18.

Des del Consorci d’Educació de Barcelona s’impulsen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme a la ciutat pel que fa a la recerca en l’educació infantil, primària i secundària.

Els Centres de Recursos Pedagògics de Barcelona (CRP) també han treballat  en aquesta línia amb diverses actuacions de formació del professorat, fòrums , mostres… i especialment les realitzades des del Projecte Ments Curioses. Recerca 0-18.

Les línies de treball del Projecte s’han concretat des de l’inici , el curs 2001-2002, en accions de formació del professorat, en activitats amb alumnat i en la difusió de recursos  relacionats amb la recerca com a metodologia de treball a l’aula. A més s’ha posat en marxa la Xarxa de centres de Ments Curioses, un conjunt de centres docents de Barcelona de tots els nivells educatius, públics i concertats, que tenen en comú l’ús de  metodologia de recerca com a tret propi del seu Projecte Educatiu i que participen voluntàriament en aquest espai de trobada i intercanvi.

Ments Curioses, es proposa impulsar metodologies d’ensenyament-aprenentatge que posen especial èmfasi en formar un alumnat autònom i competent, amb els sabers i habilitats necessaris per a desenvolupar-se amb èxit en una societat canviant, amb ments curioses i crítiques per conviure i habitar el món.

És per això que es pretén capacitar els alumnes des de ben petits en :

  • Fer-se bones preguntes, que condueixin a la recerca
  • Cercar i triar la informació rellevant per respondre les preguntes i resoldre problemes
  • Comunicar, exposar i argumentar les seves conclusions.

Tot això posant en joc a l’aula totes aquelles eines que puguin ser facilitadores d`aquest aprenentatge: la conversa a l’aula, les TIC, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, …

img_2

img_3

img_1

 

Mostra de Recerca

Mostra de Recerca

Consorci

Consorci