Recursos

Diferents materials d’activitats de formació realitzades en el marc del Projecte. Recull d’enllaços a blogs i pàgines web que ofereixen activitats i/o recursos que fomenten i faciliten les recerques a l’aula i articles relacionats amb el tema.

 

MATERIALS GENERATS EN LES ACTIVITATS DE DE FORMACIÓ DE MENTS CURIOSES

 

A càrrec de: Guido Ramellini Associació de professors i mestres de matemàtiques i Associació MMACA i Pura Fornals ABEAM. Associació de Barcelona per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques i Associació MMACA.

  • Treball cooperatiu i recerca

Ments curioses ha apostat pel treball cooperatiu com una de les metodologies de treball que afavoreixen la recerca

Dels mètodes cooperatius a la xarxa cooperativa de l’aula. Mariona Corcelles. 

L’aprenentatge cooperatiu. Maite Oller.

Dos exemples:

Dels mètodes cooperatius a la xarxa cooperativa de l’aula.

Cooperació a l’aula de l’Escola Riera de Ribes.

 

ENLLAÇOS A WEBs

aulatecAulatec 

Aula de recursos de Tecnologia. Facilita recursos i accions formatives que promouen la innovació i l’aprenentatge de la tecnologia alhora que ofereix suport didàctic i tècnic al professorat de l’ESO i el Batxillerat.

 

cdecCdec

Centre específic de suport a la recerca i la innovació de les ciències. Facilita recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les ciències.

 

ceresCeres

Centre de suport a la innovació i recerca educativa de les Humanitats, Ciències Socials i Filosofia. Pretén ser un punt de trobada i reflexió del professorat així com un centre on es detecta, difon i/o dissenya activitats i recursos.

 

cirel

Cirel

Centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües. Promou la recerca educativa; estableix estratègies per a la pràctica docent eficient, significativa i creativa i, també, recull i difon recursos.

 

creamatCreamat

Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques. Facilita recursos -materials, virtuals i també generació, coordinació, imbricació i difusió d’idees i coneixements- – per aconseguir un millor assoliment i desenvolupament de les competències de l’alumnat en l’àmbit matemàtic.


CreAV

Centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius. Promou la creació de continguts, dóna suport als altres CESIRES, i coneix, promou i fa difusió de projectes.

 

Fundació Ersília

Impulsa el coneixement interdisciplinari i la comunicació interactiva mitjançant eines de simulació i continguts multimèdia diversos per internet. Ofereix recursos per treballar la recerca a l’ESO i al Batxillerat i també d’activitats interactives per primària i secundària.

 

arc_pARC

Aplicació de Recursos al Currículum. Espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents associades a les competències bàsiques. Ofereix propostes per infantil, primària i secundària.

 

escolalab

ESCOLALAB

El món de la recerca és complex però també absolutament fascinant, i és per això que volem convidar a l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius a descobrir-lo.

 

recercaenaccio

Recerca en acció – Petits talents científics

Materials didàctics proporcionats pels docents dels seminaris del programa Petits Talents Científics

 
esdelibro.eesdelibros

Explora en més de 300 treballs de recerca i descobreix els secrets dels investigadors.